App-ontwikkelingsovereenkomst

Als u software gaat ontwikkelen, of daartoe opdracht geeft, leg dan duidelijke afspraken vast in een softwareontwikkelingsovereenkomst. Hierin legt u bijvoorbeeld vast hoe jullie omgaan met het ontwerp en ontwikkeling van de software, toegang tot de broncode, aansprakelijkheid, onderhoud, garanties of betalingen. In het bijzonder gaat de App-ontwikkelingsovereenkomst in op het aanbieden van apps in app-winkels en eventuele gevolgen van afwijzing in dergelijke stores.

Op JuriDox vindt u ook een gewone Softwareontwikkelingsovereenkomst of een Agile-ontwikkelingsovereenkomst.