Inkoopvoorwaarden ICT-diensten

Bekijk voorbeeld Download als PDF

Als u ICT in gaat kopen wilt u graag alles zelf in de hand houden. Door het hanteren van inkoopvoorwaarden kunt u van tevoren afspraken vastleggen. In uw voorwaarden kunt u bepalingen opnemen omtrent aansprakelijkheid, facturen en betalingen en kunt u aangeven hoe de diensten uitgevoerd moeten worden (snelheid, responstijd, verantwoordelijkheden, enzovoorts).

Als u diensten afneemt, zullen uw leveranciers standaard elk hun eigen algemene voorwaarden hanteren. Dit kan al snel onoverzichtelijk worden, omdat die voorwaarden zelden uniform zijn. Steeds meer organisaties kiezen er dan ook voor om met inkoopvoorwaarden te werken, die voor alle leveranciers dan gelijk zijn.