Software-resellingovereenkomst

Bekijk voorbeeld Download als PDF

Let op! Dit is de Nederlandse variant. Klik hier voor de Engelse variant.

Wie software heeft ontwikkeld, kan een ander deze laten doorverkopen. Dergelijke wederverkoop of reselling regelt u met een softwareresellingovereenkomst. Leg hierin vast welke mate van aanpassing toegestaan is, hoe royalties (licentievergoeding) worden bepaald en welke rechten en plichten leverancier en verkoper naar elkaar hebben.

Er zijn vier modellen waarmee software gedistribueerd kan worden naar de eindgebruiker. Dit wordt ook wel reselling of wederverkoop genoemd.Voor elk van de vier biedt JuriDox de bijpassende documenten aan op haar platform. Het gaat om de volgende:

  • Eén op één doorgeven van de software (reselling sec), zoals u op deze pagina kunt vinden.
  • Her-verpakken en doorgeven onder de eigen naam van de distributeur (white label), zoals u hier kunt vinden.
  • Verwerking in een eigen aanbod met meer dan enkel de software (value added), zoals u hier kunt vinden.
  • Integratie in een eigen softwarepakket (integratie), zoals u hier kunt vinden.

Het gebruikelijkst is de eerste optie, waarvoor we het document op deze pagina aanbieden. Traditioneel wordt de software hierbij op een fysieke drager geleverd, al dan niet in een mooie doos in krimpfolie. Tegenwoordig is dit veel simpeler te realiseren door de software als download via internet te verschaffen. Het is in dit model gebruikelijk dat de eindgebruiker betaalt aan de distributeur, die vervolgens een vergoeding afdraagt aan de leverancier. De vergoeding zou een kortingspercentage op de normale prijs van de leverancier kunnen zijn, hoewel dit niet zonder meer kan, gezien het verbod op verticale prijsafspraken. De distributeur moet een eigen prijsbeleid kunnen voeren.