Software-whitelabel-resellingovereenkomst

Wie software heeft ontwikkeld, kan een ander deze laten doorverkopen. Dit kan als white label: de wederverkoper handelt volledig in eigen naam en u blijft buiten beeld. Dergelijke wederverkoop of reselling regelt u met een whitelabel-resellingovereenkomst. Leg hierin vast hoe de white labeling wordt uitgevoerd, hoe royalties (licentievergoeding) worden bepaald en welke rechten en plichten leverancier en verkoper naar elkaar hebben.