Software-whitelabel-resellingovereenkomst

Bekijk voorbeeld Download als PDF

Wie software heeft ontwikkeld, kan een ander deze laten doorverkopen. Dergelijke wederverkoop of reselling regelt u met een softwareresellingovereenkomst. Leg hierin vast welke mate van aanpassing toegestaan is, hoe royalties (licentievergoeding) worden bepaald en welke rechten en plichten leverancier en verkoper naar elkaar hebben.

Er zijn vier modellen waarmee software gedistribueerd kan worden naar de eindgebruiker. Dit wordt ook wel reselling of wederverkoop genoemd. Voor elk van de vier biedt JuriDox de bijpassende documenten aan op haar platform. Het gaat om de volgende:

  • Eén op één doorgeven van de software (reselling sec), zoals u hier kunt vinden.
  • Her-verpakken en doorgeven onder de eigen naam van de distributeur (white label), zoals u op deze pagina kunt vinden.
  • Verwerking in een eigen aanbod met meer dan enkel de software (value added), zoals u hier kunt vinden.
  • Integratie in een eigen softwarepakket (integratie), zoals u hier kunt vinden.

Het document dat we op deze pagina aanbieden valt onder de tweede optie, het doorverkopen onder white label: de wederverkoper handelt volledig in eigen naam en u blijft buiten beeld. Dergelijke wederverkoop of reselling regelt u met een whitelabel-resellingovereenkomst. Leg hierin vast hoe de white labeling wordt uitgevoerd, hoe royalties (licentievergoeding) worden bepaald en welke rechten en plichten leverancier en verkoper naar elkaar hebben.